Co zawiera projekt

Zawartość projektu
 • Oferowane opracowanie zawiera cztery egzemplarze dokumentacji gotowego projektu domu, w skład której wchodzą poniższe elementy
Projekt architektoniczno-budowlany
 • opis techniczny
 • rzuty poszczególnych kondygnacji
 • rzut dachu
 • przekroje charakterystyczne
 • elewacje budynku z dyspozycją materiałową
 • zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
 • zestawienie powierzchni
 • opisy przegród budowlanych
 • charakterystyczne detale architektoniczne
 • charakterystykę energetyczną obiektu
Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji
 • opis techniczny
 • rzuty poszczególnych kondygnacji
 • rzut fundamentów
 • rzut więźby dachowej (jeśli występuje)
 • zestawienie stali
 • zestawienie elementów więźby dachowej (jeśli występuje)
 • detale konstrukcyjne
Projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej (woda, kanalizacja, gaz, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, c.o.),
 • opis techniczny
 • rzuty poszczególnych kondygnacji – instalacja wody i kanalizacji sanitarnej
 • rzuty poszczególnych kondygnacji – instalacja c.o.
 • rzuty poszczególnych kondygnacji – instalacja gazu
 • rzuty poszczególnych kondygnacji – instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją
 • niezbędne rozwinięcia, aksonometrie i schematy
Projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
 • opis techniczny
 • rzuty poszczególnych kondygnacji – instalacja elektryczna i teletechniczna
 • schemat tablicy głównej
 • instalacja odgromowa
Załączniki formalno-prawne
 • Kopie uprawnień projektantów poszczególnych branż (aktualne na czas sporządzenia projektu)
 • Zaświadczenia o przynależności projektantów do odpowiednich izb zawodowych
 • Zgoda na zmiany i adaptację projektu
Zamówienie
 • Złożenie zamówienia oznacza akceptację REGULAMINU. Oryginalna dokumentacja posiada hologram oraz zabezpieczona jest plombą.